شماره حساب‌ها

شماره حساب‌های بانکی برای خرید محصولات

امکان پرداخت آنلاین برای خرید محصولات
برای خرید محصولات نیازی به مراجعه به بانک نیست! شما به‌راحتی می توانید با داشتن کارت بانکی عضو شتاب و رمز دوم اقدام به خرید محصولات کنید.
برای این کار در فرایند خرید در هنگام انتخاب نحوه‌‎‌ی‌ پرداخت، گزینه پرداخت الکترونیکی را انتخاب کنید.
بانک ملت
حساب بانک ملت ۴۲۴۲۲۸۵۴۶۴ به‌نام آقای سیدمحمد سیدصدر
شماره ملت کارت ، برای انتقال وجه از طریق خودپرداز ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۸۶۹۸۳۹۸
شماره شبا : IR950120010000004176959944
بانک ملی
حساب سیبا بانک ملی ۰۳۰۰۰۸۴۲۲۷۰۰۰ به‌نام آقای سیدمحمد سیدصدر
شماره ملی کارت ، برای انتقال وجه از طریق خودپرداز ۶۰۳۷۹۹۱۳۲۴۶۳۳۳۹۹
شماره شبا: IR020170000000300084227000
بانک پاسارگاد
شماره حساب بانک پاسارگاد ۱-۱۱۵۲۰۲۰-۸۰۰-۲۰۲ به‌نام آقای سیدمحمد سیدصدر
شماره کارت بانکی برای انتقال وجه از طریق خودپرداز ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۶۴۱۵۵۴۹
شماره شبا : IR250570020280001152020001