سیدمحمد سیدصدر

فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

همه نابغه اند اگر ماموریت و رسالت زندگی شان را کشف کنند

آیا خداوند به همه ما استعدادی داده است و یا بعضی از ما از داشتن استعدادی خاص و منحصر به فرد محرومیم؟ سایت رسالت زندگی به مدیریت سیدمحمد سیدصدر به شما کمک می کند تا بدانید که همه ما برای انجام ماموریتی ویژه به این دنیا آمده ایم و هیچ کس بهتر از ما نمی تواند این کار را انجام دهد. و قطعا خداوند ابزار لازم برای اجرای ماموریت و رسالت زندگی مان که همان استعداد است را به ما داده است.
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

شنبه خر است

فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

بررسی مفهوم رسالت زندگی و تفریح

فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

رسالت زندگی (ماموریت زندگی مان) چیست؟ (قسمت دوم)

در مقاله قبل درباره کلیات ماموریت زندگی (رسالت زندگی) صحبت شد و اشاره‌ای کوتاه به روش کشف این رسالت شد. در این مقاله سعی می‌کنیم به […]